Fördjupning – Konsekvenser och ytterligare skyddsåtergärder av Schrems II

Lotta Nordström, Susanne Svanholm, Thomas Nilsson

29 september, 2020

Lotta Nordström sektionschef SKR, Susanne Svanholm jurist och Thomas Nilsson informationssäkerhetsexpert guidar dig igenom det arbete som pågår med molntjänster, bland annat utifrån Schrems II domen. Vi tror att dessa avsnitt kan vara extra intressant för dig som är informationssäkerhetsspecialist, digitaliseringsansvarig eller jurist. Seminariet är en uppföljning av “Grundutbildning 1 – Molntjänster i kommuner och regioner” som också finns tillgängligt på offentligarummet play+.

Avsnitt

play_circle_filled

Avsnitt 1: Inledning

Lotta Nordström, cio på SKR, gör en kort tillbakablick till vilka områden grundutbildningen tog upp och ger en inledning till den fördjupning som övriga filmer om molntjänster i kommuner och regioner utgör.

Avsnitt 2: Schrems II fallet och domen

Schrems II-domen har sin bakgrund i den österrikiske aktivisten Max Schrems bestridande av Facebooks överföring av hans personuppgifter från en server på Irland till moderbolagets servrar i USA. Susanne Svanholm, jurist på SKR, går igenom domen, vad den innebär och vad som är på gång framåt.

Avsnitt 3: Diskussion om konsekvenserna

Om det, vid en tillsyn, framgår att en organisation överför personuppgifter till tredje land finns det risk för sanktioner. Susanne Svanholm, jurist SKR, går igenom vilka konsekvenser Schrems II-domen får för kommuner och regioner.

Avsnitt 4: Riskbedömning, var finns informationen?

Hur kan du skaffa dig en uppfattning om vilken information du behöver riskbedöma och var den lagras? Thomas Nilsson, informationssäkerhetsexpert på Certezza, beskriver vad du behöver tänka på när du gör en riskbedömning av din information.

Avsnitt 5: Ytterligare skyddsåtgärder

Utöver riskbedömning av informationen bör varje organisation ha en informationshanteringsplan, gärna med en påkopplad lagrings- och bearbetningsmatris. Det är också viktigt att det finns en grundläggande kunskap om informationssäkerhet inom hela organisationen. Lotta Nordström , cio på SKR och Thomas Nilsson, informationssäkerhetsexper på Certezza, går igenom vilka skyddsåtgärder som är viktiga att vidta.

Avsnitt 6: Avslutning

Lotta Nordström, cio på SKR, berättar hur arbetet ser ut framåt och vad SKR gör för att komma vidare inom det här området.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!