Det nya normala

Anna Eriksson, Jakob Hellman, Staffan Isling

4 juni, 2020

Vad har vi lärt oss hittills av att arbeta under en pandemi, vad har förändrats och vad vill vi ta med oss in i framtiden? Louise Callenberg modererar det här panelsamtalet med Staffan Isling, VD på SKR, Jakob Hellman, enhetschef innovation och civilsamhälle, Vinnova och Anna Eriksson, generaldirektör på DIGG, myndigheten för digital förvaltning.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!