Delbetänkande IT-driftsutredningen

Lotta Nordström, Jonas Nilsson, Andreas Dahlqvist, Thomas Nilsson

9 mars, 2021

IT-driftsutredningen har lämnat sitt delbetänkande, SOU 2021:1. Utredningen har haft som uppdrag att skapa bättre förutsättningar för den offentliga förvaltningen att få tillgång till säker och kostnadseffektiv it-drift genom antingen samordnad statlig it-drift eller genom tydligare rättsliga förutsättningar för att kunna anlita privata leverantörer av it-drift. I detta delbetänkande är fokus på de rättsliga förutsättningarna för att kunna anlita privata leverantörer av it-drift.

Olika experter ger oss information om innehållet i delbetänkandet och delar sina reflektioner för de olika områdena, se respektive avsnitt nedan.

Titta gärna även på inspelningen om nya KLASSA. Verktyget KLASSA är en del av SKRs förslag på väg framåt för att hantera utmaningen med att ta det egna analysansvaret som it-driftsutredningen poängterar. Länk hittar du till höger.

Avsnitt

Avsnitt 1: Introduktion

I denna intro tar Lotta Nordström, CIO SKR, oss igenom delbetänkandets definitioner av begrepp, samt betänkandets omvärldsanalys och kartläggning av hinder.

play_circle_filled

Avsnitt 2: Dataskyddsperspektiv och sekretessfrågor

Andreas Dahlqvist chefsjurist Certezza går igenom delbetänkandet utifrån dataskydd och sekretessperspektiv och delar även med sig av sina reflektioner.

Avsnitt 3: Informationssäkerhetsaspekter

Tomas Nilsson, informations- och IT-säkerhetsexpert Certezza delar sina reflektioner av skrivningarna om informationssäkerhet i delbetänkandet.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!