Betrodda tjänster

Thomas Nilsson, Lotta Nordström

1 april, 2021

Inför delredovisningen av utredningen om betrodda tjänster går Thomas Nilsson igenom vilka utmaningar han ser och vilka förväntningar han har på utredningen.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!