Arena för strategisk utveckling i digital tid

Viktoria Hagelstedt, Louise Callenberg

22 september, 2020

Inspelning från Arena för strategisk utveckling i en digital tid. Viktoria ger oss ett intro till DIGGs olika uppdrag, med fokus på uppdraget att kartlägga behov och analys av förutsättningar för kommuners och regioners deltagande i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!