Användandet av smart teknik i offentlig sektor

Patrick Eckemo

24 augusti, 2020

Hur skapar vi rätt förutsättningar för att nyttja AI? Om vi nyttjar AI på rätt sätt finns enorm potential. DIGG har beräknat den potentiella nyttan till 140 miljarder årligen för offentlig förvaltning med nu tillgängliga AI-tekniker. Patrick Eckemo berättar om var potentialen finns för offentlig sektor och hur vi kan få utväxling på den potentialen.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!