AI-agenda för Sverige och AI-utbildning för ledare

Caroline Andersson, Jeanette Nilsson

4 juni, 2020

För att stärka Sveriges position inom AI och klara av de stora utmaningar samhället står inför lanseras en AI-agenda för Sverige. Men för att kunna tillämpa AI behöver även kunskapen kring AI öka. Därför har SKR tillsammans med DIGG och Governo tagit fram en AI-utbildning för ledare.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!