1177 Vårdguiden i Covid19-tider

Sofie Zetterström

3 juni, 2020

I mars 2020 ökade användandet av 1177 vårdguiden så mycket att det blev svårt för användare att komma fram. Sofie Zetterström, Inera, berättar hur Inera tillsammans med regionerna har jobbat för att markant öka kapaciteten för 1177.

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!