Arkiv

Att använda det obekväma

Pernilla Glaser, Boiler

Att läsa

Pernilla Glaser, Boiler

play_circle_outline

Att utnyttja osäkerheten

Pernilla Glaser, Boiler

link

SKR:s samlade information och rekommendation med anledning av Schrems II-målet

picture_as_pdf

IT-utredningens svar till SKR

picture_as_pdf

SKRs inspel till IT-driftutredningen

link

EDPB och EDPS om Cloud Act och GDPR 2

link

EDPB och EDPS om Cloud Act och GDPR 1

SKR:s metodstöd och vägledningar för molntjänster

picture_as_pdf

Seminariets presentation

5. Avslutning

Lotta Nordström, SKR

4. Legala aspekter Cloud Act, OSL och GDPR

Ebba Ljungdal

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!