Vad tycker du vi borde prata mer om?

Offentliga Rummet vill bidra till en offentlig sektor som drar nytta av ny teknik och nya arbetssätt för att lösa komplexa samhällsutmaningar. För att skapa omställning och resiliens behöver vi få flera saker att samverka. Vad tycker du fungerar bra respektive dåligt? Och vad finns det för lösningar som vi pratar alldeles för lite om?

Vi planerar inför hösten och undrar vad du skulle önska att vi lyfte för frågor och samtalade mer om. Dina tips får du gärna skicka till info@offentligarummet.se

Design och utveckling av Smatter AB. Hörs!